Vi anbefaler at du er med i vår offisielle Discord server!

Retningslinjer

BitHack » Informasjon » Retningslinjer

Skulle arrangementet mot all formodning bli nødt til å avlyses, vil halve summen av en billett refunderes.

Under BitHack er du pålagt å følge reglene til enhver tid.

Hvis du bryter eller utvider noen av reglene, tas det videre til BitHack styret for behandling.

Ved grov overtredelse eller regelbrudd kan du bli umiddelbart bortvist fra arrangementet og ende opp med å bli svartelistet fra alle kommende arrangement.

Det er ikke tillatt å delta med en falsk billett. Du må ha en gyldig billett for å delta på BitHack.

Deltagere som ved overlegg eller stor uaktsomhet ødelegger utstyr tilhørende BitHack eller samarbeidspartnere er erstaningspliktig. Ved uhell blir det en vurderingssak mellom BitHack og vedkommende.

Skade på deltaker sitt utstyr blir en privatsak mellom partene.

BitHack er ikke ansvarlige for noen skader eller smitte deltakeren får under arrangementet. BitHack dekker ingen utgifter for skader deltakeren pådrar seg under BitHack.

BitHack forbeholder seg retten til å endre på innholdet på vår nettside www.bithack.org, alle dets underdomener og andre sosiale medier som Facebook, Instagram og Twitter, uten forvarsel.

Alle dine personlige opplysninger du oppgir under registrering er kryptert på våre servere og ikke tilgjengelige for andre.

Ved konkurranser der vi trekker vinner basert på deres bithack.org-profil forbeholder BitHack seg retten til å bruke vinnerens registrerte fornavn og etternavn ved offentliggjøring.

Skulle arrangementet mot all formodning bli nødt til å avlyses, vil halve summen av en billett refunderes.

Alt innhold på bithack.org er under beskyttelse av åndsverkloven og er ikke tillatt å kopiere.

Hovedsponsor

Samarbeidspartnere