👉 Vi anbefaler at du er med i vår offisielle Discord server! 🔥
👉 Samtykkeskjema til de som er under 16år 🤗

Støttespillere

BitHack » Støttespillere

BitHack Dataparty drives av frivillighet.

Derfor er vi avhengige av støttespillere for å kunne få gjennomført arranagmentene våre.

Listen nedenfor viser våre støttespillere, og på vegne av hele BitHack vil jeg takke alle som har hjulpet til med å bidra til å gjennomføre et arrangement som skaper mangfold og gode sosialieringsmuligheter.

Med vennelig hilsen,
Vegar Hovde Hatlen
Styrets nestleder, teknisk- og sponsoransvarlig.

Hovedsponsorer

Bjugn Sparebank
Bjugn Sparebank

Bjugn Sparebank har siden 2012 vært en god støttespiller for BitHack, og bidrar på en slik måte at vi kan forbedre den totale opplevelsen til våre deltakere, samt at det gir oss spillerom til å kunne forsøke å fremstille egenproduserte løsninger.

Bjugn Sparebank
Ørland Kommune

Ørland Kommune og BitHack Dataparty har i mange år hatt et godt samarbeid, hvor Ørland Kommune stiller med lokasjon og fasiliteter rundt dette.

Uten et slikt bidrag ville vi ikke kunne gjennomført arrangementene slik vi gjør i dag.

Bjugn Sparebank
NTE

NTE har i en lengre periode supplert BitHack Dataparty med nettverkslinje, i tillegg til teknisk utstyr ved behov.

Dette bidraget gjør at vi i BitHack Dataparty kan gi en nettverkshastighet på rundt 200 ganger raskere enn i en bolig med vanlig bredbånd.

Sponsorer

TBA

Kommer fortløpende.

Samarbeidspartnere

Bjugn Sparebank
Fiken

Fiken er et firma som utvikler en nettbasert plattform for regnskapsføring.

Dette gjennomfører de med gode tilbakemeldinger, og vi har opprettet et samarbeid og benytter oss av Fikens tjenester.

Bjugn Sparebank
ITsjefen

ITsjefen er et godt etablert IT-firma i Trondheimsregionen. Vi i BitHack har et samarbeidsprosjekt, hvor ITsjefen låner oss kapasitet i form av server og nettverk, slik at vi kan gi våre deltakere de beste opplevelsene.

Lyst til å se din logo på vår side?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat! :)